Zou het niet mooi zijn wanneer in 2050 heel Nederland volledig is overgestapt op duurzame energie? Het kan wanneer we op meer plekken de kracht van de zon benutten. Zonneparken zijn de oplossing. Enie.nl zet zich ervoor in. Doe je mee?

We bouwen bijvoorbeeld een afvalberg of braakliggend weiland om tot groene energiecentrale met meer dan 10.000 panelen. Zo voorzien we duizenden huizen van energie. En hopelijk uiteindelijk iedereen. Wil je in zonneparken investeren, samen met ons een zonnepark opzetten of heb je de ruimte om een zonnepark te realiseren? We gaan graag het gesprek met je aan!

 
 

Hoe werkt een zonnepark?

Een zonnepark werkt in essentie net zoals een installatie met 12 zonnepanelen op het dak van een huis. Wel zijn er, naast de grootte, een paar kleine verschillen.

zonnepanelen

Stap 1

Net als bij zonnepanelen op een huis wekken de zonnecellen stroom (DC-spanning) op. De zonnepanelen zijn wel groter om zo meer elektriciteit op te wekken.

omvormer zonnepanelen

Stap 2

De opgewekte stroom gaat naar de centrale omvormer. In deze koele ruimte wordt DC-spanning in AC-spanning omgezet.


zonnepark levert energie direct aan het energienet

STAP 3

De centrale omvormers maakt een aansluiting op het elektriciteitsnet. Met een zonnepark wordt er niet, zoals in de consumentenmarkt, gesaldeerd. De energie wordt direct aan het energienet geleverd.

 

monitoring energieverbruik

stap 4

Wanneer het zonnepark eenmaal werkend is opgeleverd en is aangesloten, kan de opgewekte elektriciteit worden verkocht aan een energieleverancier.

Kortom: bij een zonnepark wordt een grote hoeveelheid zonnepanelen op een centrale plek geplaatst. De opgewekte energie gaat direct naar het energienet en wordt verkocht aan een energieleverancier.

 
 

Hoe bouw ik een zonnepark?

Steeds meer lokale overheden en energiecoöperaties nemen het initiatief om een zonnepark te bouwen. Om deze initatieven succesvol tot leven te brengen, heeft enie.nl een uniek concept ontwikkeld. Wij helpen je in vier eenvoudige stappen.

 
 
 
verkenning en analyse zonnepark

stap 1: Verkenning & analyse

We brengen de gewenste locatie volledig in kaart. Past een zonnepark binnen het bestemmingsplan van de gemeente? Wat is de archeologische waarde van het terrein? Is er de mogelijkheid om een nieuwe aansluiting op het net te maken?

We gaan pas verder als alles klopt.


 
 
 

stap 2: Ontwerp & financiering

Op basis van onze analyse maken wij een eerste ontwerp met de gewenste hoeveelheid zonnepanelen. Vanuit deze technische uitwerking wordt een begroting met de investering en de opbrengsten voor een periode van 25 jaar opgesteld.

Vanuit een eigen zonne-energie beleggingsfonds kun je eenvoudig een eigen zonnepark zelf financieren en exploiteren. 

ontwerp en financiering zonnepark
 
vergunning zonnepark en SDE subsidie

stap 3: Vergunningen en Subsidies

Met ons ontwerp en financieringsplan vragen we bij de gemeente alle benodigde vergunningen aan. 

Na toekenning hiervan vragen we de benodigde SDE-subsidie aan (Stimulering Duurzame Energieproductie). Deze subsidie geeft jou zekerheid over het financiële rendement voor de komende vijftien jaar.

 

stap 4: Realisatie

De realisatie neemt gemiddeld zo’n twee maanden in beslag. Op een professionele en veilige manier installeren wij alle bekabeling, zonnepanelen en omvormers.

Als laatste stap sluiten we het zonnepark op het energienet aan, waarna jullie eerste duurzame zonne-energie opgewekt wordt.

realisatie zonnepark

Als alles geïnstalleerd is, zijn wij niet klaar. Enie.nl monitort de opbrengst van het zonnepark altijd nauwkeurig. Met regelmatige controles en onderhoudsbeurten optimaliseren we de opbrengst niet alleen voor vandaag, maar ook over 25 jaar. Zo zijn jullie altijd verzekerd van je rendement.

 

Wat levert het op?

 
 
rendement zonnepanelen
 

Een zonnepark wekt veel energie op. Daar is ruimte voor nodig. Wij zijn altijd op zoek naar mensen die hun terrein slim willen inzetten.

Vastgoedontwikkelaars met braakliggend terrein, gemeenten met een afvalberg, agrariërs die hun grond anders wllen benutten: enie.nl biedt altijd hoge pachtprijzen voor een lange periode. 

 

 

Investeren!

 

Zonneparken bieden een zeker rendement voor een lange periode. 

Met ons beleggingsfonds kan iedereen profiteren van de vele voordelen van zonne-energie. Het fonds wordt beheerd door FORM Capital. Zij werken onder een eigen licentie van de Autoriteit Financiële Markten. 

investeren in zonnepark