Ons verhaal

In een wereld waarbij de fossiele brandstoffen uitgeput raken en waarbij slechts een selecte groep mensen gebruik kan maken van duurzame alternatieven, is er behoefte aan een partij die duurzame energie toegankelijk maakt voor een grote groep mensen.

Het is het doel van enie.nl om de organisatie te zijn die bewustwording creëert en duurzame energie mogelijk maakt voor iedereen.