Enieaan van de week - Fam. Dijkstra

Als ingenieur bij Nuon was Joop Dijkstra al bekend met de verschillende manieren van energieopwekking en energieverbruik. De familie Dijkstra woont in Baard. Een pittoresk dorp op een steenworp afstand van Leeuwarden. Een blik op de oprit verraadt deze betrokkenheid bij energieopwekking. Hier staat een camper geparkeerd, naast het dak ook voorzien van zonnepanelen. “Ik ben begonnen met mijn camper los te koppelen van het energienet. De stekker gaat niet in het stopcontact als we op een camping staan”, aldus Dijkstra.

Die onafhankelijkheid is een prachtig streven van veel mensen en volgens de technicus zijn zonnepanelen een begin om meer regie te krijgen over je eigen energieopwekking en –verbruik. “Zonnepanelen wekken natuurlijk elektrische energie op, maar door de metertjes die je geïnstalleerd krijgt wordt je ook veel bewuster van het verbruik.” Dit is iets waar de voormalig HTS-student samen met zijn bestuursgenoten bij de plaatselijke energiecoöperatie Grieneko ook op inzet. Zo heeft enie.nl samen met de coöperatie een collectieve inkoopactie gedaan waarmee inwoners van Baard zonnepanelen op hun dak konden laten installeren. Op het monitorscherm in het plaatselijk café wordt bijgehouden hoeveel energie er opgewekt is en hoeveel fossiele brandstoffen hiermee bespaard zijn.

Dat de interesse na de pensionering nog springlevend is bleek tijdens de reis naar Zuid-Afrika eerder dit jaar. “De zon schijnt daar de hele dag en vrijwel alle dagen. Ze gebruiken die energie echter niet om elektrische energie op te wekken, maar om met conventioneel opgewekte energie water te verwarmen. Dat is toch bijzonder in zo’n land?”

De familie Dijkstra heeft 8 zonnepanelen van enie.nl op het dak geïnstalleerd gekregen. “Zonnepanelen zijn een laagdrempelige en toegankelijke oplossing om zelf energie op te wekken. Ik heb destijds een aantal offertes naast elkaar gelegd en die van enie.nl was kwalitatief goed en doordacht. De keuze is uiteindelijk op die offerte gevallen.”