Verkiezingen en duurzaamheid

De hele maand februari ben ik in het buitenland geweest. Eerst twee weken in Zuid-Korea voor het WK afstanden en daarna nog twee weken in Canada als reserve voor het WK sprint. De verkiezingsstrijd is daardoor tot nog toe grotendeels langs me heen gegaan en het eerste grote debat heb ik ook gemist. Ik ben daarom bij thuiskomst in Nederland eerst maar eens in de verkiezingsprogramma’s gedoken. Met nog maar een kleine anderhalve week te gaan tot de verkiezingen is het namelijk hoog tijd om een keuze te maken.

Jammer genoeg zijn de verkiezingsprogramma’s nogal uitgebreid. Wil je de verkiezingsprogramma’s van alle partijen lezen, dan ben je een hele week bezig! Aangezien ik eerlijk gezegd niet van plan was om hier een hele week aan te besteden, wilde ik eerst een grove scheiding maken op een voor mij belangrijk thema, namelijk duurzaamheid.

Hierbij valt op dat duurzaamheid nog steeds een links begrip is. Traditionele rechtse partijen zoals VVD, CDA en PVV zien het niet als hun taak om het voortouw te nemen in maatregelen tegen klimaatverandering. De VVD wil zich bijvoorbeeld wel aan de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs houden, maar is tegelijkertijd bang om voor de troepen uit te lopen. Andere landen zouden daar volgens hen economisch voordeel mee kunnen behalen door minder stengere regels te hanteren en daarmee bedrijven over te halen te verhuizen. Het CDA zegt wel in te willen zetten op energiebesparing, CO2-reductie en duurzame energieopwekking, maar gaat hier verder nauwelijks op in. De PVV maakt zelfs bijna helemaal geen woorden vuil aan het klimaat, behalve dan dat er minder geld naartoe moet.

De linkse partijen zoals PvdA, SP en GroenLinks focussen wel op duurzaamheid. Zo benoemen ze technologieën die ze willen stimuleren (windparken op zee, zonne-energie (alle drie) en aardwarmte (SP en PvdA)) en hoe snel ze kolencentrales willen sluiten (GL: deze kabinetsperiode, SP: binnen 10 jaar, PvdA: zo snel mogelijk).

Als je duurzaam wilt stemmen wordt je dus eigenlijk wel gedwongen links te stemmen. Als je dan bedenkt dat duurzaamheid bij deze verkiezingen niet het belangrijkste thema is, en veiligheid en migratie bij veel mensen hoger op het zorgenlijstje staan, vind ik het voor Nederland een gemiste kans dat er nog steeds geen rechtse partij is die voor duurzaamheid wil gaan staan. Nu er bij deze verkiezingen heel veel kleine partijen bij zijn gekomen, begrijp ik dat eigenlijk ook niet zo goed. Waarom is duurzaamheid toch nog steeds links? Volgens mij zou het spectrumbreed gedragen moeten worden, zeker nu de afspraken van Parijs er liggen. Dan moeten rechtse partijen toch ook met concretere plannen kunnen komen?

Naar de peilingen kijkend zie ik het vrij somber in voor duurzaam-minnend Nederland. De VVD en de PVV gaan aan kop en alleen een linkse coalitie zou echte winst betekenen voor de duurzaamheid. Nog anderhalve week (en een formatieperiode) te gaan en we weten het!