Kiezen voor een gezamenlijke toekomst

Met minder dan twee weken voor de Tweede Kamer verkiezingen staan we in Nederland voor een belangrijke keuze. Op 15 maart staat er veel op het spel en kiezen we voor een nieuwe en hopelijk duurzame koers van Nederland. We bepalen tenslotte samen welke richting we op gaan. Voor mij als duurzame ondernemer aanleiding om deze blog te schrijven.

Eind 2016 hield schrijver Jan Terlouw een emotioneel betoog in een uitzending van De Wereld Draait Door. De metafoor ‘het touwtje uit de brievenbus’ gebruikte hij om het gebrek aan vertrouwen te benadrukken, maar de metafoor creëerde ook een gevoel van saamhorigheid. Met dit gevoel van saamhorigheid stipt de schrijver en oud-politicus een tweede probleem aan. Namelijk de manier waarop we welvaart creëren ten koste van onze leefomgeving. Vervuiling van onze oceanen door rondzwervend afval, onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het uitputten van ons milieu zijn de orde van de dag. Dit is een pijnlijke consequentie van ons handelen en tevens onnodig.

jan terlouw duurzaamheid toekomst

De zichtbaar geëmotioneerde Terlouw houdt een pleidooi voor een vertrouwenseconomie op basis van duurzaamheid én om de nieuwe generatie eenzelfde prachtig leven te geven als hij naar eigen zeggen zelf heeft gehad.  Inmiddels heeft hij de daad bij het woord gevoegd. Hij heeft tien voorzitters van politieke jongerenorganisaties bij hem thuis uitgenodigd om een gezamenlijk manifest op te stellen. In dit manifest dringen de oude generatie, in de persoon van Terlouw, en de jongeren eropaan dat in het nieuwe regeerakkoord wordt ingezet op o.a. de concrete invulling van het klimaatakkoord, duurzame innovatie in Nederland en de menselijke norm in het nieuwe kabinet.

Prachtige uitgangspunten en als duurzaam ondernemer kan ik dit alleen maar toejuichen. Het is bewonderingswaardig hoe jong en oud de handen ineensluiten voor de toekomst van Nederland, de wereld en vooral de toekomst van onze aarde. De samenwerking tussen de oude en nieuwe generatie, met op veel vlakken heel verschillende standpunten en perspectieven, geeft aan dat dit niet is om voor de verkiezingen te scoren. Dit is een initiatief wat gesteund wordt door de mens achter de schrijver en jonge partijvoorzitters.

Ik besef me dat de manier waarop we onze welvaart verkregen hebben niet duurzaam is. Daar kunnen we niets meer aan doen, maar wel aan de manier waarop we in de toekomst met onze leefomgeving omgaan. Daarom is het belangrijk dat we niet wachten op de politiek totdat we duurzamer worden. We moeten zelf stappen zetten.

Politici zijn volksvertegenwoordigers en hun taak is om de wens en de behoefte van het volk te vertegenwoordigen. Het is aan ons om te laten zien dat dit is wat we willen. Dat kan op 15 maart door onze stem te laten gelden, maar daar houdt het niet op. Gezamenlijk zullen we moeten uitdragen dat het tijd is om anders over de zaken na te denken, anders te beslissen en anders te handelen.

Op welke partij je gaat stemmen is aan jezelf en is voor mij ook helemaal niet relevant. Ik wil je alleen vragen om ook na de verkiezingen te laten zien dat we kiezen voor een duurzame toekomst. Wees bewust van de manier waarop we omgaan met de aarde. Alle mogelijkheden zijn er om bewuste keuzes te maken op het gebied van bijvoorbeeld energie, transport en voeding. Zo’n bewuste keuze hoeft ook niet duurder te zijn dan het alternatief. Er is geen enkele belemmering om verantwoordelijk om te gaan met onze leefomgeving. Om met de woorden van Jan Terlouw te spreken: ‘laten we een aarde creëren die zichzelf kan herstellen’.

Patrick van der Meulen – duurzaam ondernemer bij enie.nl

patrick van der meulen duurzaam ondernemer
 

Bekijk het pleidooi van Jan Terlouw bij DWDD hier: http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/367395