Klimaatverandering: kans of...?

Het is precies tien jaar geleden dat de film 'An Inconvenient Truth' van voormalig vicepresident van de Verenigde Staten Al Gore in de bioscopen verscheen. In deze twee uur durende documentaire werd duidelijk dat ons klimaat verandert en dat als we niet zouden ingrijpen de gevolgen desastreus zijn voor mens en dier. Hoewel er veel kritiek kwam op de film was het voor velen, waaronder mijzelf, een eyeopener om iets te doen met duurzaamheid. 

Inmiddels zijn we tien jaar verder. Wat is er sindsdien veranderd? Is duurzaamheid nog steeds een 'groen sprookje' of is het inmiddels een heel interessant alternatief voor onze verslaving aan fossiele brandstoffen? De transitie van fossiele energie zoals olie, kolen en gas naar duurzame energiebronnen is misschien wel één van de grootse transitiedossiers uit onze geschiedenis en het houdt de politiek, burgers en ondernemers in toenemende mate bezig.

Verandering is nog steeds hard nodig, want ondanks de vele initiatieven is de hoeveelheid Co2 sinds 2006 met 5,5% gestegen. Het gevolg is dat we op het journaal dagelijks worden geconfronteerd met overstromingen en orkanen in voornamelijk Azië en Zuid-Amerika, extreme droogte in Afrika en klimaatvluchtelingen die Europa binnen komen. Het is zo langzamerhand een onhoudbare situatie en ook de Wereldbank heeft de klimaatcrisis inmiddels benoemd als de belangrijkste bedreiging voor de wereldeconomie. 

Klimaatakkoord

Hoewel Nederland nog hopeloos achterblijft t.o.v. andere landen in de wereld en met het huidige beleid haar eigen doelstellingen (16% in 2020) niet gaat behalen, is er ook hoop op beter. Het klimaatakkoord van Parijs was een belangrijke stap voorwaarts. In Nederland lopen we nog achter; echter in de rest van de wereld zien we de verandering op gang komen.

In veel landen is duurzame energie, zoals windenergie en zonne-energie, inmiddels goedkoper dan fossiele energie. Jaarlijks daalt de prijs van zonne-energie met zo'n 10% en neemt het aandeel wind- en zonne-energie exponentieel toe. Het gevolg is dat slimme ondernemers en beleggers sinds 2010 meer investeren in duurzame energie dan in fossiele energie. Hierdoor vindt er een enorme verschuiving plaats, komt de energie transitie verder op gang en ontstaan nieuwe kansen.

Het zijn uiteindelijk deze ontwikkelingen die mij hoop geven en in Nederland zullen zorgen voor nieuwe start-ups, werkgelegenheid en een einde zullen maken aan onze fossiele energieverslaving. Klimaatverandering is dus niet alleen een bedreiging, maar vooral een enorme kans. Het vraagstuk is enorm groot, maar met de juiste energie, absolute wil en ondernemersgeest kunnen we de hedendaagse problemen oplossen en zorgen voor een duurzame toekomst.